Chứng minh tài chính Italia

du-hoc-han-quoc-9

1. Hồ Sơ Khách Hàng Cần Cung Cấp Cho Chúng Tôi – Chứng minh nhân dân (người đứng tên) “Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng ai là người đứng tên cho hợp lý với hồ sơ để còn làm hồ sơ chứng minh thu nhập” – Hộ khẩu + Hộ chiếu (nếu có) […]